Pierwsze warsztaty

Dnia 5 maja 2014 roku odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu ,,Pamięć i przyszłość’’. Miały one miejsce w Żydowskim Muzeum Galicja znajdującym się obszarze krakowskiego Kazimierza. Pierwsza część warsztatów polegała na zapoznaniu się z historią Żydów zamieszkujących dawną Galicję od początków pojawienia się ich na ziemiach polskich aż do teraz, głównie nawiązując do Holocaustu.

Wystawa opiera się na fotografiach miejsc wskazujących na obecność elementów związanych z żydowską przeszłością wykonanych przez Chrisa Schwarza w współpracy z Jonathanem Weberem. Podzielona na 5 charakterystycznych części :

* Świadectwo ruin

* Żydowska kultura, jaka niegdyś była

* Holocaust. Miejsca zagłady

* Jak zapamiętywana jest przeszłość

* Ludzie tworzący pamięć

Ważną część w ekspozycji zajmowała także wystawa czasowa w formie street artu na temat współczesnego spojrzenia na żydowską przeszłość Polski wykonana przez miejskich artystów. Druga część warsztatu obejmowała prezentację multimedialną i zajęcia praktyczne w grupach dotyczące religii i kultury judajskiej. Zajęcia opierały się na wcześniejszym poznaniu obrzędów i przedmiotów związanych z judaizmem, a potem umiejętnym wykorzystaniu nowych słów w praktyce.

Dodaj komentarz